Gångfartsområde

Gångfartsområde

På gångfartsområde är det tillåtet att köra med motordrivna fordon, men reglerna är anpassade.

När du kör i ett gångfartsområde får du inte köra snabbare än gångfart, runt 7 km/h, och du har väjningsplikt mot gående. När du sedan kör ut från gångfartsområdet gäller utfartsregeln, det vill säga att du har väjningsplikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Gångfartsområde

På gångfartsområde är det tillåtet att köra med motordrivna fordon, men reglerna är anpassade.

När du kör i ett gångfartsområde får du inte köra snabbare än gångfart, runt 7 km/h, och du har väjningsplikt mot gående. När du sedan kör ut från gångfartsområdet gäller utfartsregeln, det vill säga att du har väjningsplikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market