Gågata

Gågata

På en gågata får endast vissa motordrivna fordon köra. Endast de som har ett ärende på gatan eller utryckningsfordon som till exempel:

-De som bor på gatan, antingen hotell eller bostad

-Sjuktransport, polis, brandbil

-Varuleveranser

Samma regler som gångfartsområde gäller för de fordon som trafikerar gågatan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Gågata

På en gågata får endast vissa motordrivna fordon köra. Endast de som har ett ärende på gatan eller utryckningsfordon som till exempel:

-De som bor på gatan, antingen hotell eller bostad

-Sjuktransport, polis, brandbil

-Varuleveranser

Samma regler som gångfartsområde gäller för de fordon som trafikerar gågatan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market