Flygande omkörning

Flygande omkörning

En flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon framför dig, med högre fart än fordonet, och kör om.

Detta är bättre än en accelererande omkörning, det vill säga när du ligger bakom ett fordon och måste accelerera för att kunna köra om. Anledningen är för att sträckan under omkörningen blir kortare under en flygande omkörning och du håller en jämnare hastighet utan acceleration, vilket minskar bränsleförbrukningen.

Läs mer om omkörning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Flygande omkörning

En flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon framför dig, med högre fart än fordonet, och kör om.

Detta är bättre än en accelererande omkörning, det vill säga när du ligger bakom ett fordon och måste accelerera för att kunna köra om. Anledningen är för att sträckan under omkörningen blir kortare under en flygande omkörning och du håller en jämnare hastighet utan acceleration, vilket minskar bränsleförbrukningen.

Läs mer om omkörning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market