Fartblindhet

Fartblindhet

Om du kört längre sträckor och färdats i hög hastighet kan fartblindhet uppstå, vilket innebär att din förmåga att bedöma din hastighet försämras. Du missbedömer din hastighet och tror att du åker saktare än vad du egentligen gör.

Detta kan leda till att du även missbedömer bromssträckan och bromsar för sent, vilket kan leda till en olycka.

Läs mer om fartblindhet och tunnelseende.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Fartblindhet

Om du kört längre sträckor och färdats i hög hastighet kan fartblindhet uppstå, vilket innebär att din förmåga att bedöma din hastighet försämras. Du missbedömer din hastighet och tror att du åker saktare än vad du egentligen gör.

Detta kan leda till att du även missbedömer bromssträckan och bromsar för sent, vilket kan leda till en olycka.

Läs mer om fartblindhet och tunnelseende.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market