Döda vinkeln

Döda vinkeln

När du till exempel ska byta körfält och kollar i backspegeln och sidospegeln så är det en del av området runt bilen som du inte ser. Denna del kallas döda vinkeln.

Innan du byter körfält ska du därför kolla den döda vinkeln genom att kolla över axeln. Kollar du endast i backspegeln och sidospeglarna vid körfältsbytet riskerar du att kolliderar med fordon som kör bredvid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Döda vinkeln

När du till exempel ska byta körfält och kollar i backspegeln och sidospegeln så är det en del av området runt bilen som du inte ser. Denna del kallas döda vinkeln.

Innan du byter körfält ska du därför kolla den döda vinkeln genom att kolla över axeln. Kollar du endast i backspegeln och sidospeglarna vid körfältsbytet riskerar du att kolliderar med fordon som kör bredvid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market