Djupinlärning

Djupinlärning

Djupinlärning handlar om att du inte bara ska komma ihåg det du lärt dig, utan att förstå det och kunna sätta det i sammanhang.

Motsaten är ytinlärning, när du bara kommer ihåg vilka trafikregler som finns, men inte varför de finns eller hur de ska tillämpas. För att du ska komma ihåg det du lärt dig längre och ha användning för kunskaperna i praktiken är det därför väldigt viktigt att du strävar efter att uppnå djupinlärning.

Läs mer om inlärning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Djupinlärning

Djupinlärning handlar om att du inte bara ska komma ihåg det du lärt dig, utan att förstå det och kunna sätta det i sammanhang.

Motsaten är ytinlärning, när du bara kommer ihåg vilka trafikregler som finns, men inte varför de finns eller hur de ska tillämpas. För att du ska komma ihåg det du lärt dig längre och ha användning för kunskaperna i praktiken är det därför väldigt viktigt att du strävar efter att uppnå djupinlärning.

Läs mer om inlärning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market