Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt, även kallad chock, uppstår om blodcirkulationen är otillräcklig, vilket kan leda till syrebrist.

Om du kommer fram till en olycka är det viktigt att hjälpa skadade personer. För att veta om en person har cirkulationssvikt, kolla om personen har följande symptom: kallsvettas, ojämn puls, fryser och är törstig.

Åtgärder: Försök få personen att ligga ner och håll honom varm. Stoppa blödningar, skapa fria andningsvägar men ge honom inte något att dricka!

Läs mer om första hjälpen och cirkulationssvikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt, även kallad chock, uppstår om blodcirkulationen är otillräcklig, vilket kan leda till syrebrist.

Om du kommer fram till en olycka är det viktigt att hjälpa skadade personer. För att veta om en person har cirkulationssvikt, kolla om personen har följande symptom: kallsvettas, ojämn puls, fryser och är törstig.

Åtgärder: Försök få personen att ligga ner och håll honom varm. Stoppa blödningar, skapa fria andningsvägar men ge honom inte något att dricka!

Läs mer om första hjälpen och cirkulationssvikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market