Blinkers

Blinkers

Blinkers, även kallade körriktningsvisare, är blinkande lampor med ett orangefärgat ljus som visar att du ska svänga och i vilken riktning.

Blinkers ska även användas:

-När du ska byta körfält

-Vid start från vägkanten

-När du flyttar fordonet i sidled

-När du ska vända på vägen

Läs mer om bilens belysningar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Blinkers

Blinkers, även kallade körriktningsvisare, är blinkande lampor med ett orangefärgat ljus som visar att du ska svänga och i vilken riktning.

Blinkers ska även användas:

-När du ska byta körfält

-Vid start från vägkanten

-När du flyttar fordonet i sidled

-När du ska vända på vägen

Läs mer om bilens belysningar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market