Biobränsle

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara bränslen vilket betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Etanol och biogas är två exempel på biobränslen.

Läs mer om biobränslen och miljöpåverkan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara bränslen vilket betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Etanol och biogas är två exempel på biobränslen.

Läs mer om biobränslen och miljöpåverkan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market