Biobränsle

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara bränslen vilket betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Etanol och biogas är två exempel på biobränslen.

Läs mer om biobränslen och miljöpåverkan.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara bränslen vilket betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Etanol och biogas är två exempel på biobränslen.

Läs mer om biobränslen och miljöpåverkan.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn