Bevakat övergångsställe

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe är ett övergångställe där det finns trafiksignaler eller polis som reglerar trafiken.

Kör sakta och väj för gående som börjat gå ut vid grönt ljus. Om det fortfarande finns gående på övergångsstället när trafikljuset slår om till grönt så ska du vänta med att köra tills de gått över vägen.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe är ett övergångställe där det finns trafiksignaler eller polis som reglerar trafiken.

Kör sakta och väj för gående som börjat gå ut vid grönt ljus. Om det fortfarande finns gående på övergångsstället när trafikljuset slår om till grönt så ska du vänta med att köra tills de gått över vägen.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market