Bevakat övergångsställe

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe är ett övergångställe där det finns trafiksignaler eller polis som reglerar trafiken.

Kör sakta och väj för gående som börjat gå ut vid grönt ljus. Om det fortfarande finns gående på övergångsstället när trafikljuset slår om till grönt så ska du vänta med att köra tills de gått över vägen.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe är ett övergångställe där det finns trafiksignaler eller polis som reglerar trafiken.

Kör sakta och väj för gående som börjat gå ut vid grönt ljus. Om det fortfarande finns gående på övergångsstället när trafikljuset slår om till grönt så ska du vänta med att köra tills de gått över vägen.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn