Accelerationsfält

Accelerationsfält

På de flesta påfarter till motorvägar finns så kallade accelerationsfält. Accelerationsfältet finns för att du ska hinna komma upp i samma hastighet som övrig trafik på motorvägen. Du ska anpassa farten så att du kan falla in i en lucka utan att störa trafiken på motorvägen. Det är varken du i accelerationsfältet eller trafiken på motorvägen som har företräde, det är ett ömsesidigt samspel.

Läs mer om påfart och körning på motorväg.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Accelerationsfält

På de flesta påfarter till motorvägar finns så kallade accelerationsfält. Accelerationsfältet finns för att du ska hinna komma upp i samma hastighet som övrig trafik på motorvägen. Du ska anpassa farten så att du kan falla in i en lucka utan att störa trafiken på motorvägen. Det är varken du i accelerationsfältet eller trafiken på motorvägen som har företräde, det är ett ömsesidigt samspel.

Läs mer om påfart och körning på motorväg.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market