Omkörning

 


Försök alltid att underlätta för förare
som kör om.

Det finns många specifika regler när det är tillåtet, och inte tillåtet, att köra om. För att sammanfatta, och göra det lite enklare, så gäller det generellt att du ska köra om på vänster sida och omkörningen ska ske utan risk för fara.

Innan du påbörjar en omkörning ska du därför vara säker på att det sker utan risk för fara. Om du hamnar i en farlig situation under en omkörning ska du bromsa in och avbryta omkörningen.

I dessa situationer är det ej tillåtet att köra om:

 • När du blir omkörd, det vill säga bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
 • Strax innan eller på obevakade övergångsställen eller cykelöverfarter.
 • När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag: Det är tillåtet om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen.
 • När det kommer mötande trafik. Undantag: Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält.
 • När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänster sida.
 • När det är dålig sikt på grund av väderförhållande som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma.
 • Strax innan korsningar där högerregeln gäller. Undantag: Du får köra om, på höger sida, tvåhjuliga fordon och fordon där föraren framför dig tydligt visar att han/hon ska svänga vänster.
 • Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation.
 • Där vägmärket ”Omkörning förbjuden” är uppsatt.

Vilken sida omkörningen ska ske på


I denna situation är det tillåtet för föraren i den
röda bilen att köra om på höger sida eftersom
filen leder till ett annat färdmål.

Generellt ska omkörning ske på vänster sida men det finns undantag:

 • Cyklister och förare av mopedklass II får köra om andra fordon på höger sida.
 • Vid vägarbete får du passera vägmaskiner på den sida som passar bäst i situationen. Om vägmaskinen befinner sig på vänster sida av körbanan är det troligtvis lämpligt att köra om fordonet på höger sida.
 • Har körbanan minst två filer i samma färdriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre är det tillåtet att köra om på höger sida.
 • Om fordonet framför dig svänger till vänster måste du köra om på höger sida.
 • Om ett fordon kör i en fil som leder till ett annat färdmål får du köra om på höger sida. 

När du blir omkörd

Det finns inte bara regler för hur du ska bete dig i trafiken när du kör om, utan även när du blir omkörd:

 • Du ska hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även underlätta omkörningen genom att använda vägrenen.
 • Du får inte öka farten och om det är mycket trafik kan du även sänka din hastighet för att underlätta omkörningen.
 • Försök att ha långt avstånd till fordonet framför dig så att omkörande fordon lätt kan köra tillbaka till det högra körfältet.
 • Du får inte hindra omkörningen på något sätt, även om omkörningen är olaglig eller olämplig.

Typer av omkörningar:

 • Accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och ökar farten för att köra om.
 • Flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon och har betydligt högre fart och kör om. Du behöver alltså inte accelerera för att köra om.

En flygande omkörning är att föredra eftersom du inte behöver accelerera. Accelerationen gör att omkörningen tar längre tid, sträckan som behövs för omkörningen blir längre och bränsleförbrukningen ökar. En flygande omkörning är därför bättre för miljön.

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market