Mörkerkörning

Siktsträckor

I mörker har du kortare siktsträcka än i dagsljus. På vilket avstånd du upptäcker en gående beror på hur personen är klädd och vilket ljus du har tänt. I denna tabell ser du exempel på vilket avstånd du upptäcker gående:

Med halvljus
Mörkklädd: 20 – 30 meter
Ljusa kläder: 60 meter
Med reflex: 125 meter

Med helljus
Mörkklädd: 150 meter

Ljusa kläder: 300 meter

Med reflex: 400 - 450 meter


Det är lätt att bli bländad eftersom ögat
automatiskt dras mot ljuset.

En person som bär reflex upptäcks på ett betydligt längre avstånd. Det är därför viktigt att du bär reflex om du är ute och går när det är mörkt. Annars riskerar du att förare upptäcker dig för sent.

Om du blir direkt bländad kan din siktsträcka bli nära noll meter. Efter bländningen tar det tid innan mörkerseende blir bra igen. Därför ska du under bilkörning i mörker undvika att titta mot starka ljus som till exempel mötande bilar.

Helljus

För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Du ska inte använda helljus om det finns tillfredställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare.

Läs mer om helljus och bilens belysningar.

Genomgång av möte i mörker (video):

Möte i kurva

När du närmar dig en kurva bör du växla om till halvljus ett kort ögonblick. Då upptäcker du mötande fordon tidigare. Du ser mötande fordons ljus innan du ser själva fordonet.

När du får möte i en vänsterkurva kan du behålla helljuset längre. Eftersom helljusen lyser rakt fram, vid sidan av vägen, når inte ljuset mötande fordon lika tidigt.

Möte i backkrön

Även när du närmar dig backkrön ska du växla om till halvljus under ett kort ögonblick för att se om det kommer mötande fordon. Möter du en lastbil ska du blända av när du ser lastbilens positionsljus.

Omkörning i mörker

Det är viktigt att tänka på att det är svårare att bedöma avstånd till mötande fordon i mörker. Därför ska du vara extra försiktig och vara säker på att omkörningen kan ske utan risk.

Gör så här:

1. Använd halvljus när du ligger bakom ett fordon och planerar omkörningen, detta för att inte blända framförvarande fordon genom backspegeln.

2. När du påbörjar omkörningen och ljuset lyser vid sidan om fordonet kan du växla om till helljus.

3. Under omkörningen ska helljuset vara på, så länge du inte bländar mötande fordon.

Få bättre sikt i mörker:


En bra idé är att ha med sig extralampor
ifall en strålkastare skulle gå sönder.

  • Strålkastarna: Kontrollera att strålkastarglaset inte är smutsigt. Om någon av strålkastarna går sönder ska de bytas snarast.
  • Vindrutan och torkarbladen: Kontrollera vindrutan och byt ut den ifall den är sliten och har repor. Det är viktigt att vindrutetorkarna är i bra skick så att de kan hålla rutan ren under körning. Torka av insidan av vindrutan regelbundet.
  • Synen: Det är bra att kontrollera sin syn regelbundet hos en optiker. Synen försämras ofta gradvis vilket gör att det är svårt att själv upptäcka en försämring.

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market