Landsväg

Vänstersväng


Kontrollera alltid trafiken bakom dig,
genom att kolla i bakspegeln, innan du
svänger.

Vänstersväng på landsväg är ett av de mest riskfyllda och komplicerade momenten i trafiken. På grund av felbedömningar och höga hastigheter kan det inträffa svåra olyckor.

Så här gör du:

1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.

2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen intill vägens mittlinje.

3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande trafik inte överraskas av att din hastighet sänks. Under inbromsningen ska du kontrollera trafiken bakom dig samtidigt som du kontrollerar att det inte kommer mötande fordon.

4. Kan svängen utföras på ett trafiksäkert sätt, utför svängen.

Försök att anpassa din hastighet och inbromsning så att du slipper stanna innan vänstersvängen. Det är tillåtet att stanna, men det är riskfyllt eftersom du kan bli påkörd bakifrån. Om du måste stanna, se till att inte ha hjulen vridna. Ifall du blir påkörd bakifrån kommer du då att kastas in i mötande fordons körfält.

Om du utgör fara eller onödigt hinder för mötande eller bakomvarande fordon får du inte genomföra vänstersvängen. Om det är för mycket mötande eller bakomvarande trafik finns det andra alternativ:

  • Sväng höger, om möjligt, istället för den planerade vänstersvängen. Vänd på den anslutande vägen, kör tillbaka till korsningen och korsa landsvägen.
  • Är högersväng i korsningen inte möjlig, kör vidare och sväng av vid nästa högersväng. Vänd, kör tillbaka och gör en högersväng där du tänkte göra en vänstersväng.
  • Är det mycket bakomvarande trafik kan du placera bilen till höger innan vänstersvängen, eventuellt stanna, för att låta trafiken köra om. När de har passerat kan du i lugn och ro utföra vänstersvängen.

Den spanska svängen

Vid vissa olycksdrabbade vänstersvängar på landsväg finns en lösning som minskar antalet olyckor. Lösningen är den så kallade spanska svängen.

I korsningar med den spanska svängen är det inte tillåtet att göra en vanlig, direkt vänstersväng. Det finns istället en avtagsväg till höger. Avtagsvägen svänger och kommer tillbaka så att du kan korsa landsvägen. På detta sätt slipper du utföra den riskfyllda vänstersvängen.

Högersväng

En högersväng på landsväg är inte lika riskfylld som en vänstersväng. Anledningen är att du, till skillnad från en vänstersväng, inte behöver korsa mötande trafiks körfält.

Så här gör du:

1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.

2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen så långt till höger som möjligt. Finns det en vägren kan du använda den.

3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande fordon inte överraskas av att din hastighet sänks.

4. Utför svängen.

När du färdas i hög hastighet under en längre tid blir du lätt fartblind. Detta kan leda till att du underskattar din hastighet. Var därför försiktig så att du inte kommer in i högersvängen med för hög fart.

Avståndsbedömning

Många olyckor beror på att förare har hållit för kort avstånd till fordonet framför. Med hög hastighet och för kort avstånd hinner du inte stanna om fordonet framför gör en kraftig inbromsning. För att minska risken för kollision är det därför väldigt viktigt att du har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon.

Hur du avgör vilket avstånd du ska ha till fordonet framför (video):

Möte på landsväg


En markerad mötesplats.

På större landsvägar finns det ofta gått om utrymme för möte. Det enda du behöver tänka på är att hålla till höger och ha säkerhetsavstånd till mötande fordon.

På många mindre och smalare landsvägar kan det vara ont om plats för möte. Vid körning på dessa smala vägar är det därför viktigt att du håller så långt till höger som möjligt. Det är extra viktigt där sikten är skymd, vid till exempel backkrön eller kurva, eftersom du upptäcker mötande fordon senare. Var däremot uppmärksam på att det kan finnas gående vid högerkanten.

För att underlätta möten på smala landsvägar finns det skyltade mötesplatser där vägen är breddad. Om du ser att du får möte längre fram och befinner dig vid en mötesplats ska du vänta vid mötesplatsen tills mötande fordon passerat.

Enskild väg


De gula vägvisarna visar att vägen du
svänger in på är en enskild väg.

En stor del av landsvägarna är små, krokiga och i dåligt skick. Dessa vägar är ofta enskilda vägar.

Om du svänger in på en enskild väg ska du vara beredd på att vägen kan vara liten, i dåligt skick och sakna vägmärken. Du kan inte heller vara säker på att den enskilda vägen är ansluten till en annan väg, den kan upphöra längre fram. Svänger du in på en enskild väg ska du därför ta det försiktigt och vara uppmärksam. Anpassa hastigheten och placera bilen så långt till höger som möjligt vid möte.

Hästar

Hästar förekommer både på landsvägar och inom tätbebyggda områden. När du kör i närheten av hästar ska du visa hänsyn och undvika att skrämma hästen. Tänk därför på att:

  • Sänka hastigheten och köra lugnt
  • Undvik kraftig acceleration
  • Försök att inte använda ljud- eller ljussignal
  • Ha ett stort säkerhetsavstånd i sidled

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn