Köregenskaper

 


Tänk på att olika bilar har olika
köregenskaper.

Om du förstår dig på bilens köregenskaper, det vill säga hur bilen uppträder, kan du lättare motverka och hantera svåra situationer. Köregenskaperna hos en bil varierar beroende på hur bilen är konstruerad. Kör därför lugnt och försiktigt i början när du kör en ny bil.

Exempel på faktorer som påverkar köregenskaperna:

 • Om bilen är fram-, bak- eller fyrhjulsdriven
 • Däckens skick, placering och lufttryck
 • Bilens bromsar
 • Lastens vikt och placering
 • Stötdämparnas skick
 • Väglaget

Drivsystem

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift innebär att motorn driver på framhjulen. Framhjulsdrivna bilar är mer understyrda än bakhjulsdrivna. Understyrning är att föredra, framför överstyrning, eftersom det kan vara väldigt svårt att få kontroll på en överstyrd bil som fått bakvagnssladd. De flesta bilar som tillverkas idag är framhjulsdrivna eftersom vägegenskaperna i dåligt väglag ofta anses bättre än bakhjulsdrivna bilar.

Om du gasar för mycket på halt väglag kan framhjulen börja spinna, de förlorar väggreppet och du tappar all styrförmåga. För att återfå väggreppet ska du släppa gasen.

Bakhjulsdrift

Bakhjulsdrift innebär att motorn driver på bakhjulen. Bakhjulsdrivna bilar är mer överstyrda än framhjulsdrivna. Bakhjulsdrivna bilar tillverkas fortfarande, men de flesta biltillverkare övergår till framhjulsdrift för bättre vägegenskaper i dåligt väglag. Om du gasar för mycket i halt väglag, förlorar bakdäcken greppet och bilen får bakvagnssladd.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift innebär att motorn driver på alla fyra hjulen. Med fyrhjulsdrift är det lättare att ta sig fram i svår terräng, i lera, snö och på is. Om du gasar för mycket kan alla fyra hjulen få sladd.

Genomgång av understyrning (video):

Orsaker som kan bidra till understyrning:

 • Hård inbromsning i en bil utan ABS-bromsar
 • Slitna framdäck med dåligt väggrepp
 • Kraftig gas med en framhjulsdriven bil
 • Framtung bil med framhjulsdrivning
 • Tung last
 • Släpfordon

Överstyrning


Vid överstyrning svänger bilen mer än
motsvarande vridning på ratten.

Överstyrning innebär att bilen svänger mer i kurvor än motsvarande rattvridning. Detta sker när bakdäcken har sämre sidgrepp än framdäcken.

Orsaker som kan bidra till överstyrning:

 • Slitna backdäck med dåligt väggrepp
 • Baktung bil och sidvind
 • Kraftig gas med en bakhjulsdriven bil
 • Backdäcken får vattenplaning
 • Hård inbromsning
 • Tung last
 • Släpfordon

 

 

 

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market