Järnvägskorsning

 

När du ska passera en järnvägskorsning är det viktigt att du gör det med stor försiktighet och följer de anvisningar som ges av vägmärken och signaler. Ett vanligt persontåg i hög fart har en stoppsträcka på ca 600 – 1500 meter. Detta gör att du inte kan räkna med att tåget hinner stanna om din bil blir stående i järnvägskorsningen.

Med ljud- och ljussignaler och bommar


Vägmärket varnar att det är en järnvägs-
korsning med bommar längre fram.

Järnvägskorsningar på de större och mer trafikerade vägarna är ofta försedda med ljud- och ljussignaler och bommar. Du måste alltid försäkra dig om att ett tåg inte kommer när du ska passera en järnvägskorsning, även om det finns ljud- och ljussignaler samt bommar. Det kan vara tekniska fel på signalerna eller bommarna.

Utan ljud- och ljussignaler och bommar

Vid mindre vägar är det vanligt att järnvägskorsningen saknar både bommar och ljud- och ljussignaler. Här är det viktigt att du är extra uppmärksam och tittar efter tåg så att du är helt säker på att korsningen kan passeras utan risk.

Avståndsbedömning till järnvägskorsning (video):

Tips när du ska passera en järnvägskorsning:

 • Anpassa farten: Det är framför allt hur bra sikten är som avgör vilken fart du ska hålla, men ta även hänsyn till väglaget.
 • Använder du en låg växel minskar risken för motorstopp och du kan även köra snabbare genom järnvägskorsningen.
 • Kör aldrig när ljussignalen visar rött. Vänta tills det röda ljuset släcks innan du kör.
 • Skulle du fastna mellan bommarna mitt i en järnvägskorsning, kör igenom dem. De är konstruerade så att du lätt ska kunna göra det.
 • Finns vägmärket ”stopplikt” uppsatt i korsningen ska du stanna vid stopplinjen innan du passerar. Finns det ingen stopplinje, stanna precis innan korsningen.

Regler:

 • Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar bommar eller trafiksignal av den typ som används i gatukorsningar. Detta gäller inte omkörning av tvåhjuliga fordon.
 • Det är förbjudet att parkera inom ett avstånd av 30 meter före och efter järnvägskorsning.
 • Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning.

Situationer när du inte får korsa en järnvägskorsning:

 • Om en bom är fälld eller i rörelse eller om ljussignalen visar rött ljus
 • Om ett tåg närmar sig
 • Om det finns risk att du måste stanna i korsningen

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn