Grupptryck & stress

Grupptryck


Kör inte alkoholpåverkad, oavsett vad
dina kompisar säger. Det är du som får
ta konsekvenserna.

Vi påverkas hela tiden av andra människor. Är du med en grupp människor som säger åt dig hur du ska bete dig, kan det vara svårt att säga ifrån. Du vill passa in och inte bli utfryst ur gruppen. I många fall kan det leda till att en förare tar onödiga risker i trafiken, men i vissa fall kan grupptryck även vara positivt.

Positivt grupptryck

I en väl fungerande grupp kan alla stå upp för sina egna åsikter, utan att de andra i gruppen säger vad du ska tycka. Då vågar du även säga ifrån när dina kompisar tar onödiga risker i trafiken. Om gruppen visar att de inte tolererar när föraren bryter mot trafikregler får det en positiv effekt på föraren.

Exempel:

 • Du tänker köra hem från en fest trots att du druckit en större mängd alkohol. Du låter bli eftersom flera av dina kompisar säger åt dig att du inte borde köra när du druckit alkohol.
 • Du sitter i en bil bredvid din kompis som kör. Din kompis kör i 120 km/h trots att den gällande hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Eftersom du vet att det är trafikfarligt och olagligt att köra så snabbt på en 70-väg säger du åt honom/henne att sänka hastigheten.

Negativt grupptryck

I en grupp som fungerar mindre bra vågar du inte stå för din åsikt. Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Du vill inte riskera att säga, eller göra, något som får dig att framstå som dum eller feg.

Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar 2-3 gånger.

Exempel:

 • Du har anpassat din hastighet till 40 km/h på en 50-väg eftersom det är halt väglag. Dina kompisar i bilen säger olika kommentarer: Kom igen, kör snabbare! Är du feg eller? Trots att du känner dig obekväm och rädd så gör du som de säger och kör snabbare.
 • Du är på en fest och har druckit en större mängd alkohol. Trots att du inte vill så övertygar kompisarna dig om att du ska skjutsa hem dem.

Egenskaper som ökar risken att falla för grupptryck:

 • Dåligt självförtroende
 • Otrygg och osäker
 • Rädd att göra bort sig
 • Låg stresstålighet

Stress


Ha god tid på dig och kör lugnt för att
undvika stressituationer.

Vi blir stressade när det ställs för höga krav som vi inte klarar av. Hur bra vi hanterar stress varierar från person till person. Vissa personer är betydligt stresståligare än andra.

Ju svårare en trafiksituation är, desto mer stressade blir vi. Måttlig stress ökar prestationsförmågan, men utsätts vi för hög stress kan prestationsförmågan bli betydligt sämre.

För att minska risken att vår prestationsförmåga försämras är det viktigt att försöka hantera stressen och behålla lugnet. Då blir det lättare att tänka och klara sig ur problemet.

Exempel på reaktioner på grund av hög stress:

 • Sämre reaktionsförmåga
 • Panik och black-out
 • Feltolkar omgivningen
 • Tänker sämre, tanketröghet
 • Stirrighet
 • Tunnelseende
 • Ger upp, försöker inte ens att lösa situationen

Förhindra att du hamnar i stressituationer genom att:

 • Köra lugnt, defensivt och hålla låg hastighet
 • Köra vid tidpunkter då det är mindre trafik
 • Ha god tid till körningen
 • Välja lätta färdvägar

 

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn