Frågor & svar

Vilket straff är vanligast för grovt rattfylleri?

Den vanligaste påföljden vid grovt rattfylleri är både körkortsåterkallelse och fängelse. Körkortet återkallas i två år och fängelsestraffet är högst två år.

Läs mer om rattfylleri.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market