Frågor & svar

Vilket sinne använder vi oss mest av i trafiken?

Vi använder oss av de flesta sinnen i trafiken, men mest av synen. Synen ger dig cirka 90 % av all information vid bilkörning.

Läs mer om synen i trafiken.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market