Frågor & svar

Vilket bränsle är fossilt?

Exempel på fossila bränslen: diesel, bensin och naturgas. De bränslen som inte är fossila kallas för biobränslen eller förnyelsebara bränslen, till exempel etanol, biodiesel och biogas.

Läs mer om olika bränslen och föroreningar och vad de har för påverkan på växthuseffekten.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market