Frågor & svar

Vilket är det minsta avståndet man ska ha mellan ratten och kroppen, med tanke på krockkudden?

Det minsta rekommenderade avståndet är 25 cm. Om du sitter närmare kan du skadas när krockkudden löser ut.

Läs mer om krockkudde.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn