Frågor & svar

Vilket är det minsta avståndet man ska ha mellan ratten och kroppen, med tanke på krockkudden?

Det minsta rekommenderade avståndet är 25 cm. Om du sitter närmare kan du skadas när krockkudden löser ut.

Läs mer om krockkudde.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market