Frågor & svar

Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten?

Koldioxid har störst inverkan. Koldioxid renas inte av katalysatorn och släpps därför ut i stora mängder.

Läs mer om bränslen och föroreningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market