Frågor & svar

Vilken typ av olycka orsakas oftast av en trött förare?

Singelolycka. I Sverige är drygt 20 % av alla singelolyckor trötthetsrelaterade.

Läs mer om trötthet och trötthetssignaler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market