Frågor & svar

Vilken typ av däck orsakar mest dammpartiklar och sot vid körning?

Dubbade däck sliter mest på vägarna och drar därför upp mest dammpartiklar och sot från vägen. Sot och dammpartiklar är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem i tättbebyggda områden.

Läs mer om sot, partiklar och andra föroreninga.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market