Frågor & svar

Vilken typ av däck orsakar mest dammpartiklar och sot vid körning?

Dubbade däck sliter mest på vägarna och drar därför upp mest dammpartiklar och sot från vägen. Sot och dammpartiklar är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem i tättbebyggda områden.

Läs mer om sot, partiklar och andra föroreninga.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn