Frågor & svar

Vilken olyckstyp är vanligare bland äldre förare?

Äldre förare kan ofta ha problem i korsningar, eftersom det är mycket information och många beslut samtidigt. Därför är de oftare inblandade i olyckor i vägkorsningar.

Läs mer om äldre bilförare.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn