Frågor & svar

Vilken olyckstyp är vanligare bland äldre förare?

Äldre förare kan ofta ha problem i korsningar, eftersom det är mycket information och många beslut samtidigt. Därför är de oftare inblandade i olyckor i vägkorsningar.

Läs mer om äldre bilförare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market