Frågor & svar

Vilken ljuskombination får användas när man kör?

Den ljuskombination som du får använda när du kör är halvljus och parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus.

Läs mer om bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market