Frågor & svar

Vilken kantstolpe finns oftast på höger sida vid en vägkorsning?

På höger sida om vägen vid en vägkorsning finns oftast en kantstolpe med gul/orange reflex. Dessa kantstolpar används även vid parkeringsplatser och busshållplatser.

För övrigt har kantstolparna vita reflexer.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market