Frågor & svar

Vilken handling/vilka handlingar är man skyldig att ha med sig när man kör med tillkopplad släpvagn?

Den enda handlingen du måste ha med dig är ditt körkort. Det gäller oavsett om du kör med tillkopplad släpvagn eller inte.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market