Frågor & svar

Vilken handling ska man ha med sig när man kör personbil?

Du ska alltid ha med dig ditt körkort. Du behöver inte ha med några övriga handlingar, till exempel registreringsbevis, även om det kan vara bra att ha till hands.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market