Frågor & svar

Vilken grupp förare har generellt kortast reaktionstid i trafiken?

De som oftast har kortast reaktionstid är medelålders förare med mycket erfarenhet av bilkörning.

Läs mer om unga och äldre förare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market