Frågor & svar

Vilken effekt har grupptryck på oss människor?

Grupptryck kan både ha positiv och negativ effekt på våra beteenden. Vi kan få en positiv effekt om gruppen inte accepterar att du beter dig riskfullt eller bryter mot trafikregler. Vi kan även få en negativ effekt om gruppen får dig att bryta mot regler, vilket du annars inte hade gjort.

Exempel:

  • Positiv effekt: Du tänker ta bilen hem från en fest trots att du har druckit fyra starköl. Dina kompisar låter inte dig köra alkoholpåverkad och övertygar dig om att inte ta bilen.
  • Negativ effekt: Dina kompisar i bilen tycker att du kör för långsamt eftersom ni har bråttom. Efter mycket tjat från gruppen kör du om bilen framför, trots att omkörningen är olaglig och riskfylld.

Läs mer om grupptryck.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market