Frågor & svar

Vilken belysning får kombineras med halvljus?

Du får kombinera halvljus med parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus.

Läs mer om halvljus, parkeringsljus och bilens andra belysningar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn