Frågor & svar

Vilken belysning får kombineras med halvljus?

Du får kombinera halvljus med parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus.

Läs mer om halvljus, parkeringsljus och bilens andra belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market