Frågor & svar

Vilken är vanligtvis den första varningssignalen för trötthet?

De första varningssignalerna är ofta att man känner sig slö och oengagerad och att koncentrationen försämras. Det finns många varningssignaler för trötthet som gäspningar, tunga ögonlock osv. men de kommer ofta senare.

Läs mer om trötthetssignaler och åtgärder.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market