Frågor & svar

Vilken är högsta tillåtna hastighet med ett efterfordon kopplat till bilen?

Med tillkopplat efterfordon är högsta tillåtna hastighet 30 km/h.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market