Frågor & svar

Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område?

Utanför tättbebyggt område är singelolyckor vanligast.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2018                  

 The best english questions on the market