Frågor & svar

Vilken är den största tillåtna längd en bil får ha med last/tillkopplad släpvagn?

Med lasten/släpvagnen inräknad får bilens totala längd inte vara längre än 24 meter. Det finns undantag: Om vissa krav uppfylls får den totala längden vara upp till 25,25 meter.

Läs mer om regler för bilens last.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market