Frågor & svar

Vilken är den största tillåtna bredden på en bil, med lasten inräknad, när man kör på allmän väg?

Den största tillåtna bredden på en bil med lasten inräknad är 260 cm. Lasten får heller inte sticka ut mer än 20 cm på varje sida av fordonet.

Läs mer om regler för bilens last.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market