Frågor & svar

Vilken är den högsta totalvikt en lätt lastbil får ha?

För att en lastbil ska räknas som lätt får totalvikten inte överstiga 3,5 ton.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn