Frågor & svar

Vilken är den högsta totalvikt en lätt lastbil får ha?

För att en lastbil ska räknas som lätt får totalvikten inte överstiga 3,5 ton.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market