Frågor & svar

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten som gäller för tung lastbil?

Generellt gäller att den högsta tillåtna hastigheten är 80 km/h för tung lastbil. Däremot gäller 90 km/h på motorväg och motortrafikled.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market