Frågor & svar

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för personbil med tillkopplad släpvagn?

Med tillkopplad släpvagn får du köra högst 80 km/h.

Läs mer om körning med släpvagn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market