Frågor & svar

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för ett LGF-fordon?

45 km/h. Du känner igen ett LGF-fordon på grund av en röd triangelformad LGF-skylt baktill på fordonet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market