Frågor & svar

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn?

Högsta tillåtna hastighet med bromsad släpvagn är 80 km/h. Det gäller även på motorväg och motortrafikled.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market