Frågor & svar

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn?

Högsta tillåtna hastighet med bromsad släpvagn är 80 km/h. Det gäller även på motorväg och motortrafikled.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn