Frågor & svar

Vilken är den högsta hastigheten som en tung lastbil får köra på motorväg?

90 km/h. Tung lastbil får generellt inte köra fortare än 80 km/h, men på motorväg och motortrafikled gäller 90 km/h.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market