Frågor & svar

Vilken är den högsta hastigheten för ”Moped klass 1”?

Högsta tillåtna hastighet för ”Moped klass I” är 45 km/h.

För ”Moped klass II” är det 25 km/h.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn