Frågor & svar

Vilka väjningsregler mot gående gäller vid övergångsställen?

Vid ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot alla gående som befinner sig på övergångsstället eller som precis är på väg ut.

Vid bevakat övergångsställe ska du väja för gående som har gått ut på grön signal. Om de inte har hunnit över gatan när du har grönt ljus så ska du låta dem passera.

Läs mer om övergångsställe.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn