Frågor & svar

Vilka väjningsregler mot gående gäller vid övergångsställen?

Vid ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot alla gående som befinner sig på övergångsstället eller som precis är på väg ut.

Vid bevakat övergångsställe ska du väja för gående som har gått ut på grön signal. Om de inte har hunnit över gatan när du har grönt ljus så ska du låta dem passera.

Läs mer om övergångsställe.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market