Frågor & svar

Vilka väjningsregler gäller vid en rondell?

Alla fordon på väg in i en cirkulationsplats har väjningsplikt för de som redan befinner sig i cirkulationen.

Behöver du korsa en cykelpassage när du kör ut ur rondellen ska du låta cyklisterna och mopedisterna passera.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market