Frågor & svar

Vilka väjningsregler gäller vid en rondell?

Alla fordon på väg in i en cirkulationsplats har väjningsplikt för de som redan befinner sig i cirkulationen.

Behöver du korsa en cykelpassage när du kör ut ur rondellen ska du låta cyklisterna och mopedisterna passera.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn