Frågor & svar

Vilka regler gäller på motorväg?

Motorvägar är konstruerade så att trafiken kan flyta snabbt och utan stopp, därför är det förbjudet att stanna, vända eller backa.

Bogsering är också förbjudet. Undantag: Skulle du få motorstopp på motorvägen är det tillåtet att bogsera bort bilen, men då ska bogseringen ske på vägrenen och till närmast lämpliga avfart.

Fordon och trafikanter som inte får färdas på motorvägen: Gående, cyklister, mopeder, traktorer och motorredskap. Undantag: Motorredskap 1, inrättad som mobilkran, får köra på motorväg.

Läs mer om regler och körning på motorväg.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market