Frågor & svar

Vilka regler gäller på motortrafikled?

På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg. Det vill säga, det är förbjudet att stanna, backa eller vända.

Läs mer om regler på motortrafikled och motorväg.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market