Frågor & svar

Vilka regler gäller på motortrafikled?

På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg. Det vill säga, det är förbjudet att stanna, backa eller vända.

Läs mer om regler på motortrafikled och motorväg.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn