Frågor & svar

Vilka problem kan det medföra att köra lastbil med släpvagn?

Lastbilen behöver ett stort utrymme och kan i vissa situationer behöva använda flera körfält.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn