Frågor & svar

Vilka problem kan det medföra att köra lastbil med släpvagn?

Lastbilen behöver ett stort utrymme och kan i vissa situationer behöva använda flera körfält.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market