Frågor & svar

Vilka är vägtrafikanter?

Alla som färdas, eller befinner sig, på vägen är vägtrafikanter. Det spelar ingen roll om du färdas i ett fordon eller går på vägen, i båda fallen räknas du som en vägtrafikant.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market